Kun føflekksjekk - med eller uten fjerning av opp til 3 føflekker.

Da sjekkes alle føflekker og det er tid til å ta en prøve hvis det skulle være nødvendig og fjerning av inntil 3 føflekker.

Time for fjerning av mer en 3 føflekker, inntil 10 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

Time for fjerning av 10 til 30 føflekker.

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.

Timer for fjerning av mer enn 30 føflekker

Også her sjekkes alle føflekker i forkant og det tas prøver om nødvendig.